Ο Πρόεδρος   
Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας   

Επίτιμος Πρόεδρος
Γιάννης Αμαραντίδης

Η Αντιπρόεδρος      
Δάφνη Χρυσοσπάθη      

Ο Γενικός Γραμματεύς
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ταμίας
Ειρήνη  Παπαγεωργίου

Τα Μέλη
Γιάννης Αγρανιώτης
Ευαγγελία Αναστασίου
Μαίρη Βέργου
Αντιγόνη Μανασσή